ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਚੀਵਰਸ ਅਵਾਰਡਸ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।

EPG Economic and Strategy Consulting Logo
Royal Air Force logo

ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ

ਚੈਰਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰ

ਮੀਡਿਆ ਪਾਰਟਨਰ

Gujarat-Samachar-logo

ਮੀਡਿਆ ਪਾਰਟਨਰ

ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰ

ਅਨੁਵਾਦ ਪਾਰਟਨਰ

AAA partner Language Interpreters

ਕੇਟਰਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ

AAA sponsor Ragamama Ragasaan