ஆசிய சாதனையாளர் விருதுகள் எங்கள் பரஸ்பர இலக்குகளை அடைய ஸ்பான்சர்கள் மற்றும் கூட்டாளர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றிய நீண்ட கால வரலாறு மற்றும் அனுபவம் உள்ளது.

EPG Economic and Strategy Consulting Logo
Royal Air Force logo
Axiom DWFM inc Philip Ross
Forum Insurance

எங்கள் கூட்டாளர்கள்

சாரிட்டி பார்ட்னர்

மீடியா பார்ட்னர்

மீடியா பார்ட்னர்

Gujarat-Samachar-logo

தொலைக்காட்சி பார்ட்னர்

Zee Tv

ரேடியோ பார்ட்னர்

Sunrise Radio

கம்யூனிட்டி பார்ட்னர்

மொழிபெயர்ப்பு கூட்டாளர்

Language Interpreters Ltd

பானங்கள் பார்ட்னர்

Marlin Spike Logo

கேட்டரிங் பார்ட்னர்

AAA sponsor Ragamama Ragasaan

இதழ் பார்ட்னர்

Luxury International logo