અમારા પરસ્પર લક્ષ્યો હાંસલ કરવા માટે સ્પોન્સર્સ અને ભાગીદારો સાથે કામ કરવાનો એશિયન એચીવર્સ એવોર્ડ્સનો લાંબો ઇતિહાસ છે.

EPG Economic and Strategy Consulting Logo
Royal Air Force logo
Axiom DWFM inc Philip Ross
Forum Insurance

અમારા પાર્ટનર્સ

ચેરિટી પાર્ટનર

મીડિયા પાર્ટનર

મીડિયા પાર્ટનર

Gujarat-Samachar-logo

ટેલિવિઝન પાર્ટનર

Zee Tv

રેડિયો પાર્ટનર

Sunrise Radio

કોમ્યુનિટી પાર્ટનર

અનુવાદ પાર્ટનર

Language Interpreters Ltd

ડ્રિંક્સ પાર્ટનર

Marlin Spike Logo

કેટરિંગ પાર્ટનર

AAA sponsor Ragamama Ragasaan

મેગેઝિન પાર્ટનર

Luxury International logo